Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Utenlandsstudier i Europa Godkjent 3.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Permisjon under svangerskapet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Forebygg arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - ergonomi Godkjent 4.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Koble til nettverksområde med Mac OS X Godkjent 6.3 Fredrik Esp Feyling 1 År siden
Brannvern - Tunga Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Nyhetsbrev på e-post Godkjent 1.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter Godkjent 6.6 (Mindre endring) Magnus Berge 1 År siden
Utenlandsstudier i Sør-Korea Godkjent 3.9 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Utenlandsstudier i Norden Godkjent 4.3 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Prisliste ved MMS-AV Godkjent 1.8 Andreas Aarlott 1 År siden
Koble til fastnettet med Mac Godkjent 1.6 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
Retningslinjer for renholdere Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Få hjelp til å finne bolig Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Rutiner i PBO-prosessen Godkjent 3.2 Tore Hugubakken 1 År siden
Legg til og fjern meldingskanaler Godkjent 8.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden