Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Gjest ved NTNU Godkjent 2.7 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 1 År siden
Tilgangsbestillingsprosess - mal for å innhente info Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 1 År siden
E-rom innlogging Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 1 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Prosjektopprettelse i Maconomy Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 1 År siden
Lokaler for studentorganisasjoner og studentforeninger Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Presentasjoner Ålesund Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
HMS-opplæring for nye medarbeidere i Campusservice Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - styrende dokumenter Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Blackboard - Verktøy i Collaborate Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Opprett sesjoner i Collaborate Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 År siden
Leseplasser og datasaler - Trondheim sentrum Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Epost for Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Interne priser til ansatte Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden