Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arbeid alene i tekniske rom Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Sikker jobbanalyse Godkjent 4.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Håndtering av skadedyr Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Håndtering av vannlekkasje Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Håndtering av muggsopp Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Bruk og håndtering av kjemikalier Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Bruk av verneutstyr Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Hvem kontakter jeg Godkjent 4.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Forsinket i studiene Godkjent 2.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - Hente ut liste over studenter Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Bruke e-bøker fra biblioteket Godkjent 6.2 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Blackboard - Instructor app for ansatte Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Blackboard - Kopiere flytte og slette innhold Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden