Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studieforskriften Godkjent 2.4 Anette Knutsen 1 År siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Timeregistrering Maconomy med Deltek Touch Godkjent 3.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Blackboard - Levere inn oppgaver og prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Oppslag varsler og kalender Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Sjekkliste for nyansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Gjenbruk av spørsmål i prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Endre utforming på startsiden og andre modulsider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.5 Linda Mentzoni Granmo 1 År siden
Sperring ved brudd på IT-reglementet Godkjent 3.5 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 År siden
Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.1 Tore Hugubakken 1 År siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Hjelpemidler til utlån Godkjent 5.3 Ingebjørg Dahl 1 År siden
Avtrekksskap i laboratorier og verksted Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden