Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Brannvern - bygg andre kommuner Godkjent 3.3 (Mindre endring) Trond Øyum 12 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - retningslinjer Godkjent 7.7 Christoffer V Hallstensen 12 Måneder siden
Uttak av personer i heis Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 12 Måneder siden
Forskningsdataforvaltning - Vitenskapsmuseet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
NTNU Vitenskapsmuseet - deling av foto og data Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 1 År siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Gjør nettsider synlig via søk Godkjent 7.4 Kathinka Brødreskift Høyden 1 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Factiva - internasjonal nyhetsdatabase Godkjent 1.4 Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
Blackboard - kjente feil Godkjent 2.0 Steinar Hov 1 År siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik - IHG Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 År siden
Praksis 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Støv Godkjent 16.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Informasjonssikkerhet for ledere Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 1 År siden
Praksis 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 1 År siden
Praksis 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Søk om nærparkering på NTNU Godkjent 6.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2016 Godkjent 7.9 Unni Merete Salminen 1 År siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden