Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Plagieringskontroll - Bruke Urkund web-inbox Godkjent 3.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Fordypning 5.klasse - Kjemisk prosessteknologi Godkjent 4.8 Hege Johannessen 10 Måneder siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Elektronikk og prototypelaboratoriet Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 10 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.6 (Mindre endring) Steinar Hov 10 Måneder siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Ekskursjon for studenter ved IV Godkjent 1.9 Sara Ylva Louise Edin 10 Måneder siden
Skrive kronikk Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Prosessforbedring - mer informasjon Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 11 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 11 Måneder siden