Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 10 Dager siden
Brukerveiledninger for ePhorte Godkjent 11.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 10 Dager siden
Offentlig postjournal Godkjent 1.5 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 10 Dager siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Opptak til adgangsbegrensede emner Godkjent 9.3 Erik Sørli 10 Dager siden
Lederrollen Godkjent 2.7 (Mindre endring) Bente Bakken 10 Dager siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 10 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 11 Dager siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 4.0 Anette Knutsen 11 Dager siden
Rus Godkjent 9.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 11 Dager siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 11 Dager siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.5 Ane Sunniva Tvete 11 Dager siden
Studentombud Godkjent 13.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Dager siden
Satser for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 18.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 11 Dager siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.2 Monika S. Nyhagen 12 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 27.0 Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden