Alle sider

Status Revisjon Bruker  
E-post og kalender på mobile enheter for ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Hovedekskursjoner - NV Godkjent 7.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 10 Måneder siden
Bruke Skype for Business på Mac Godkjent 2.1 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
HR for HR-medarbeidere Godkjent 11.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 10 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Portering - mobilabonnement Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 10 Måneder siden
Kontrakter til signering av rektoratet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Måneder siden
Farlig gods - sikkerhetsrådgiver Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 10 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 10 Måneder siden
Instituttstyret ved IKP Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Mogseth 10 Måneder siden
Fjerne forfatterinformasjon på dokument - for studenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 10 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 2.4 Christen Torvik 10 Måneder siden