Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Office 365 Skype for business for studenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 9 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 9 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 2.3 Lise Millerjord 9 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Handlingsknapp snippet Godkjent 1.8 Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 9 Måneder siden
Bæresete Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Brannvest Godkjent 3.2 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Flytteprosess Ålesund - Studenter Godkjent 1.3 Else Britt Ervik 10 Måneder siden
E-post og kalender på mobile enheter for ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Hovedekskursjoner - NV Godkjent 7.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 10 Måneder siden