Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
Rutiner for internkontroll ved Psykologiske poliklinikker Godkjent 2.7 Terje Johansen 9 Måneder siden
LGBTQ-nettverket på NTNU Godkjent 1.5 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Måneder siden
Installere NTNU-skriver i Linux Godkjent 4.9 (Mindre endring) Fredrik Esp Feyling 9 Måneder siden
Utnevne æresdoktor ved NTNU Godkjent 2.8 Kristin Wergeland Brekke 9 Måneder siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Fordypning i datateknologi Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden
FEIDE innlogging Godkjent 4.2 Bernt Skjermstad 9 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 9 Måneder siden
Kjøpe trykkeritjenester Godkjent 8.7 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 9 Måneder siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.2 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
Skype for Business Godkjent 1.0 Thomas Misje 9 Måneder siden
Tømme mobilen for personlige data Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 9 Måneder siden
Universitetskommune Godkjent 1.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Måneder siden
Rutinebeskrivelse for søknader eksterne forskningsmidler - VM Godkjent 1.5 Roger Skjelbakken 9 Måneder siden
Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH Godkjent 4.0 Cicilie Nordvik 9 Måneder siden
Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten Godkjent 10.3 (Mindre endring) Leif Jakobsen 9 Måneder siden