Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 8 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 3.8 Rune Haugen 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 8 Måneder siden
Instituttstyret ved IKP Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Mogseth 8 Måneder siden
Fjerne forfatterinformasjon på dokument - for studenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 8 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 2.4 Christen Torvik 8 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Spørsmål og svar om digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Dokumentasjonsutstyr ved Institutt for musikk - IMU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Måneder siden
Blackboard - God praksis i nettbaserte økter Godkjent 1.9 Kari Anne Flem Røren 8 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Signatur i epost Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden