Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Oppdragsprosjekt - bedriftsinterne kurs Godkjent 1.5 Anne-Gunn Bakken 7 Måneder siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 19.8 (Mindre endring) Arve Johansen 7 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Karakterutskrift Godkjent 2.4 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Office 365 Skype for business for studenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 8 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 8 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 2.3 Lise Millerjord 8 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Handlingsknapp snippet Godkjent 1.8 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 8 Måneder siden