Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 7 Dager siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Dager siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.8 Jonathan Wright 7 Dager siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 9 Dager siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 9 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 9 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 9 Dager siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 9 Dager siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 9 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 9 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 9 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 9 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 10 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 10 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 10 Dager siden
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 10 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 10 Dager siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 10 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.1 Martine Årebråt Markussen 10 Dager siden