Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Drift av datamaskiner Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 8 Måneder siden
Logge på Oria Godkjent 4.1 Berit Stærkær 8 Måneder siden
Bruke MySQL ved NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 8 Måneder siden
Valg ved MH Godkjent 11.1 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.2 Idun Knutsdatter Østerdal 8 Måneder siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 8 Måneder siden
Blackboard - Finn fram i Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 8 Måneder siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
ATLAS.ti Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
Psykososialt arbeidsmiljø Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Oppsigelse og avskjed Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 8.6 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden
Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper Godkjent 1.1 Steinar Hov 8 Måneder siden