Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Søk om pensjon Godkjent 5.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 Hege Johannessen 7 Måneder siden
Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Office 365 - Deling og samarbeid Godkjent 2.5 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Måneder siden
Videoproduksjon Godkjent 5.5 Andreas Aarlott 7 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 7 Måneder siden
Brukerveiledninger til Maconomy-klienten Godkjent 7.7 Yngvild Nåvik 7 Måneder siden
Intellektuelle rettigheter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.2 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.1 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Ledelse og styring - RKBU Godkjent 2.2 Frode Fossvold-Jørum 7 Måneder siden
Søke permisjon fra stilling Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreskjema Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Hjelpe ansatte med å finne bolig Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden