Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Finn fram i Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
ATLAS.ti Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 6 Måneder siden
Psykososialt arbeidsmiljø Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Oppsigelse og avskjed Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 8.6 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper Godkjent 1.1 Steinar Hov 6 Måneder siden
HMS ved ISM Godkjent 5.4 Geir Kristiansen 6 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 7 Måneder siden
Prosessforbedring Godkjent 7.7 (Mindre endring) Gry-Lene Johansen 7 Måneder siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Vortex Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Visual3D Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden