Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningsplan Godkjent 4.2 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Gi tilgang til Innsida for TTO Godkjent 2.8 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
LEGO Mindstorms Education EV3 Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Octave Forge Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Søknadsprosedyrer til studier i Canada og USA Godkjent 6.0 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Octave Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 6 Måneder siden
Studieveiledere - ØK Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 6 Måneder siden
Studieplan test 1 Godkjent 4.9 Ali Aljumaili 6 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Godkjent 2.2 Ali Aljumaili 6 Måneder siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Metashape Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Anti-virus Godkjent 7.3 Christine Anne Sætre 6 Måneder siden
Hvilken nettleserversjon har jeg Godkjent 2.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 6 Måneder siden
Bloggtjenesten Godkjent 6.9 Christine Anne Sætre 6 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.0 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden
Blackboard - Piazza Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Måneder siden