Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Studentbevis - app Godkjent 7.1 (Mindre endring) Gabriel Alfnes 6 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Skype for Business - lyd og anrop Godkjent 1.8 (Mindre endring) Leif Jakobsen 6 Måneder siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Enkel samhandling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 6 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 6 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 6 Måneder siden
Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.9 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Office 365 – Installere på PC Godkjent 4.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 6 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Søk om pensjon Godkjent 5.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 Hege Johannessen 6 Måneder siden
Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Office 365 - Deling og samarbeid Godkjent 2.5 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Videoproduksjon Godkjent 5.5 Andreas Aarlott 6 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 6 Måneder siden