Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Strålevern - beredskap ved uhell og ulykke Godkjent 3.6 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Programfarm med Linux Godkjent 7.9 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
Programfarm med Android Godkjent 4.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
Office 365 Godkjent 12.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Studentbevis - app Godkjent 7.1 (Mindre endring) Gabriel Alfnes 5 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 5 Måneder siden
Skype for Business - lyd og anrop Godkjent 1.8 (Mindre endring) Leif Jakobsen 5 Måneder siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Enkel samhandling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 5 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 5 Måneder siden
Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.9 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Office 365 – Installere på PC Godkjent 4.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 6 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Søk om pensjon Godkjent 5.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 Hege Johannessen 6 Måneder siden
Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden