Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 5 Måneder siden
Beredskap ved MH Godkjent 6.8 Karl Jørgen Marthinsen 5 Måneder siden
Beredskapsplan for ISB Godkjent 2.8 Karl Jørgen Marthinsen 5 Måneder siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Opprette og avslutte internprosjekter Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Varsling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Tilpasningsavtalen Godkjent 13.6 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Personalreglement Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Studieplaner og emnebeskrivelser for 4-årig GLU Godkjent 5.1 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.7 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 5 Måneder siden