Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Liferay - lenker Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Nettbutikk - billett og arrangement Godkjent 1.1 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 4 Måneder siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Administrere tilganger Godkjent 2.9 Guro Kristiane Berge Vistad 4 Måneder siden
Overføring av personopplysninger – avtalemaler Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 4 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 4 Måneder siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Videokonferanse med Adobe Connect Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
ChemOffice Professional Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Felles filområde - Kontaktpersoner Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
NTNU Bedriftsidrettslag Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 5 Måneder siden
Nettleserstøtte ved NTNU Godkjent 6.1 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Fordypning i datateknologi - IDI Godkjent 5.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Måneder siden