Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 5 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 5 Måneder siden
Deling i sosiale medier og søkemotoroptimalisering SEO NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Fremhevet artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Bilder og Media NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Artikler og redigering NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Publisering på NTNU Nyheter Wordpress Godkjent 1.3 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Tilgangsstyring og brukerkontoer NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
PCTeX Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
FS - Studierett Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Fraværsmelding i epost Godkjent 3.3 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 5 Måneder siden
Sykt barn Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden