Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 4 Måneder siden
FS - Studierett Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Fraværsmelding i epost Godkjent 3.3 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 4 Måneder siden
Sykt barn Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utenlandsstudier i Ghana Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Fadderordning for nyansatte Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
FS – Registrere begrunnelse for karakter Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Digital overføring av sensur Godkjent 2.3 Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Bestille hotellrom Godkjent 9.6 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 19.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden