Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Logg inn i Liferay Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Sette opp valg i valgweb Godkjent 5.4 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Hva er Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Siteimprove Godkjent 3.8 Harald Bruland 4 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Likestilling - tiltak og midler Godkjent 3.5 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utenlandsstudier i Canada og USA Godkjent 9.7 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 4 Måneder siden
FME Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
FlexSim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR Godkjent 4.5 Stian Tamlagsrønning 4 Måneder siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.4 Torstein Høe 4 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Førstegangstjeneste Godkjent 2.6 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 4 Måneder siden