Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.7 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 4 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 4 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 4 Måneder siden
Deling i sosiale medier og søkemotoroptimalisering SEO NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Fremhevet artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Bilder og Media NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Artikler og redigering NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Publisering på NTNU Nyheter Wordpress Godkjent 1.3 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Tilgangsstyring og brukerkontoer NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 4 Måneder siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 5.9 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Måneder siden
PCTeX Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden