Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Instituttstyret ved IIF Godkjent 6.4 Dagrun Lorgen Jensen 3 Måneder siden
Publisere bilder på nett Godkjent 3.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Markedsføring og PR Godkjent 1.5 Nina Kotte 3 Måneder siden
FS - EVU Godkjent 1.3 Anette Knutsen 3 Måneder siden
FS - Undervisningsadministrasjon Godkjent 1.2 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 3 Måneder siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Språk og målform på eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
EndNote Godkjent 15.5 Liv Gaustad 3 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
FS - Opptak Godkjent 1.4 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 3 Måneder siden
Registrere arbeidstid i Min Tid på mobil Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 4 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 4 Måneder siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Bestille kompendium Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Måneder siden