Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.3 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.7 Kathinka Brødreskift Høyden 3 Måneder siden
Programråd doktorgrad - AD Godkjent 1.3 Kathinka Brødreskift Høyden 3 Måneder siden
Utenlandsstudier i Australia og New Zealand Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Måneder siden
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 3 Måneder siden
Evakueringsansvarligs brannansvar Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Hittegods Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Nøkler for ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Studieprogram-widgeter i Liferay Godkjent 1.7 Bjørg Danielsen 3 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 3 Måneder siden
FS - Utdanningsplan Godkjent 2.7 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Beredskap ved HF Godkjent 5.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden