Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.2 Tone Fredriksen Ydse 2 Måneder siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 4.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 2 Måneder siden
Mentorprogram for kvinner Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden