Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter Godkjent 16.6 Tone Kvenild 2 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.7 Erik Sørli 3 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 22.2 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Fordypningsordning og masteroppgave ved IBT - sivilingeniør Godkjent 6.6 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 3 Dager siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.6 Kristina Jones 3 Dager siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 29.9 Espen Fjærvik 3 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.6 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Beredskap ved Gjøvik Godkjent 5.5 Lise M. Konow Linnerud 3 Dager siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.3 Monika S. Nyhagen 3 Dager siden