Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieplanrevisjon Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieplanlegging for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.5 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 2 Måneder siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.8 Torkel Johansen 2 Måneder siden
Koble til trådløsnettet med Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 2 Måneder siden
Beredskap ved AD Godkjent 2.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.0 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.7 Anette Knutsen 2 Måneder siden
FUS - Sentrale dokumenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
M+ Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Innsyn i offentlige dokument Godkjent 1.8 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Kalvskinnet Godkjent 3.1 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden