Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anette Knutsen 2 Måneder siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 2 Måneder siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 2 Måneder siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 2 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
NTNUs ærespris Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 2 Måneder siden
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Godkjent 1.3 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 2 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 2 Måneder siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.8 Stine Halle Faugstadmo 2 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden