Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Monitor Godkjent 3.2 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 1 Måned siden
Teams - opprette en kanal Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.6 Karl Jørgen Marthinsen 1 Måned siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieplanrevisjon Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieplanlegging for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.5 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.8 Torkel Johansen 1 Måned siden
Koble til trådløsnettet med Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 2 Måneder siden
Beredskap ved AD Godkjent 2.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.0 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.7 Anette Knutsen 2 Måneder siden
FUS - Sentrale dokumenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden