Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 1 Måned siden
Evakueringsansvarligs brannansvar Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 1 Måned siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 1 Måned siden
Hittegods Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Nøkler for ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Lage presentasjon Godkjent 13.6 Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Studieprogram-widgeter i Liferay Godkjent 1.7 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 1 Måned siden
FS - Utdanningsplan Godkjent 2.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Godkjent 9.5 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 1 Måned siden