Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sykefravær Godkjent 10.9 Rune Haugen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Tverrcampusundervisning i sanntid Godkjent 3.7 Kari Anne Flem Røren 1 Måned siden
Endringsledelse Godkjent 9.3 (Mindre endring) Bente Bakken 1 Måned siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Telefon - Ofte stilte spørsmål Godkjent 6.1 (Mindre endring) William Henriksen 1 Måned siden
Skype for Business - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.1 (Mindre endring) William Henriksen 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 1 Måned siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
FS - Person Godkjent 3.2 Anette Knutsen 1 Måned siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden