Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 3.1 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Møteplasser for læring Godkjent 5.4 (Mindre endring) Hilde Sundfær 1 Måned siden
Utlysning Global mobilitet i Erasmus Godkjent 3.4 Torstein Høe 1 Måned siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Trening for ansatte NTNU i Ålesund Godkjent 6.6 Linda Mentzoni Granmo 1 Måned siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 1 Måned siden
Praktisk informasjon - for eksamensvakter Godkjent 1.3 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Godkjent 5.2 Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Skatt og utenlandsopphold Godkjent 6.8 Felix Seifert 1 Måned siden