Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter Godkjent 16.1 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Bestille PC og Mac Godkjent 26.7 Felix Seifert 1 Måned siden
Vakt og service på campus Godkjent 4.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Eksperter i team - for landsbyledere Godkjent 18.2 Thor Halvor Haugen 1 Måned siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.2 (Mindre endring) Gro Mogseth 1 Måned siden
Utstedelse av besøkskort Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Lån av lokaler Godkjent 13.0 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Regnskap - frister Godkjent 10.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Tilrettelegging - kurs og grupper Godkjent 4.4 Reidar Angell Hansen 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 1 Måned siden