Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Instruksjonsvideoer for ePhorte Godkjent 20.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte instruksjonsvideo Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ephorte - kodeoversikt Godkjent 3.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ephorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ephorte brukerveiledning Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.3 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.3 (Mindre endring) William Henriksen 1 Måned siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Gjennomfør valg Godkjent 4.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.5 Rune Haugen 1 Måned siden
Personalreglement for vitenskapelige stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Sykefravær Godkjent 10.9 Rune Haugen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Tverrcampusundervisning i sanntid Godkjent 3.7 Kari Anne Flem Røren 1 Måned siden
Endringsledelse Godkjent 9.3 (Mindre endring) Bente Bakken 1 Måned siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden