Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningsutvalget ved HF Godkjent 1.7 Karoline Lorentzen 5 Timer siden
NTNUs ledersamling på Oppdal Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 5 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 13.0 Bernt Nicolai Særsten 5 Timer siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 6 Timer siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 96.1 (Mindre endring) Rita Mari Hansen 22 Timer siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 23 Timer siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.8 Synnøve Aune 23 Timer siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.9 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 23 Timer siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 23 Timer siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 1 Dag siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.6 Bernt Nicolai Særsten 1 Dag siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Dag siden
Automatisk e-post til nye brukere Godkjent 1.8 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Dag siden
Ansattlister Godkjent 9.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
VIP-besøk Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Dag siden
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 2.0 Per Henning 2 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 2 Dager siden