Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 26 Dager siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 26 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 26 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 26 Dager siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 26 Dager siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 26 Dager siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 26 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 26 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 26 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 26 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 26 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 27 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 27 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 27 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 27 Dager siden
Quick Terrain Modeler Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 27 Dager siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 27 Dager siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
RocScience Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 27 Dager siden