Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 25 Dager siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 25 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 25 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 25 Dager siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anette Knutsen 25 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 25 Dager siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 25 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 9.2 Lise M. Konow Linnerud 25 Dager siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 26 Dager siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 26 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 26 Dager siden
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 26 Dager siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 26 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 26 Dager siden
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 7.3 Bernt Nicolai Særsten 26 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 26 Dager siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 26 Dager siden
NTNUs ærespris Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 28 Dager siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 28 Dager siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 28 Dager siden