Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Tilpasse bilder for nett Godkjent 1.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Laste opp bilder i dokumentlageret Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Liferay - administrere nettsted Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Tabeller Godkjent 5.5 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Liferay - bilder Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 1 Måned siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.9 Unni Merete Salminen 1 Måned siden
Melde inn etter- og videreutdanning Godkjent 14.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 26.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 5.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden