Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Instruks - for eksamensvakter Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 19 Dager siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Monitor Godkjent 3.2 (Mindre endring) Felix Seifert 19 Dager siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 19 Dager siden
Teams - opprette en kanal Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 19 Dager siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 19 Dager siden
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 20 Dager siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.6 Karl Jørgen Marthinsen 21 Dager siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 21 Dager siden
Studieplanrevisjon Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 21 Dager siden
Studieplanlegging for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 21 Dager siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.5 Hege Barreth Jacobsen 21 Dager siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 21 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 21 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 21 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 21 Dager siden
Utvikling av Inspera Assessment - for ansatte Godkjent 2.8 Øyvind Hauge 22 Dager siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.8 Torkel Johansen 22 Dager siden
Koble til trådløsnettet med Android Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 22 Dager siden