Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Samlokalisering IDI Godkjent 7.7 (Mindre endring) Jan Håvard Ryen 19 Dager siden
Oppbevaring av arkivmateriale Godkjent 1.2 Ole Henrik Hunstad Vik 19 Dager siden
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.9 Harald Bruland 19 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Mac OSX Godkjent 14.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 19 Dager siden
Beredskap ved NV Godkjent 29.1 (Mindre endring) Espen Fjærvik 19 Dager siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 19 Dager siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Leiestedsbelastning i prosjekt Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Feedback og digital feedback Godkjent 2.2 Silje Belsvik Taftø 19 Dager siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 19 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Muhumbili University of Health and Allied Sciences School of Medicine - MUHAS Godkjent 1.9 Kristina Jones 19 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Malawi Godkjent 1.2 Kristina Jones 19 Dager siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 19 Dager siden
Barnehage og skole ved utenlandsopphold Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 19 Dager siden
Visum Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 28.5 Unni Merete Salminen 20 Dager siden
Ephorte - kodeoversikt Godkjent 2.9 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 20 Dager siden
Vaksine Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.2 Hege Barreth Jacobsen 20 Dager siden