Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Elektronikkverkstedet IFY Godkjent 1.0 Per Henning 15 Dager siden
Verkstedene ved NV-fakultetet Godkjent 2.8 Per Henning 15 Dager siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 15 Dager siden
Studieplaner og emnebeskrivelser for 4-årig GLU Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 15 Dager siden
Digitaliseringsprogram NTNU Godkjent 11.0 Ragnhild Gimse Storrø 15 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 13.0 Anette Knutsen 15 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 15 Dager siden
Masteravtale HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 15 Dager siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 15 Dager siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 16 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 16 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 16 Dager siden
Test ny doktorgradsside på web Godkjent 2.0 Sandra Skillingsås 16 Dager siden
Prosentvurderingsmetoden Godkjent 2.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 16 Dager siden
Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 16 Dager siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 16 Dager siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.5 Reidar Angell Hansen 16 Dager siden
Grafisk profil for NTNU og SINTEF Godkjent 3.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 16 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden