Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Teams - opprette et team Godkjent 1.2 (Mindre endring) Therese Federl 16 Dager siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 16 Dager siden
Teams - administrere medlemskap Godkjent 1.2 (Mindre endring) Therese Federl 16 Dager siden
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 11.5 Anna Kittel 16 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anna Kittel 16 Dager siden
Regler for bruk av rom Godkjent 3.0 Anna Kittel 16 Dager siden
Innovative læringsarealer Godkjent 10.9 Anna Kittel 16 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Nagoya University Godkjent 2.4 Jannicke Gjølme Eriksen 16 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 16 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 16 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 16 Dager siden
Merkantile forhold Godkjent 2.0 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.8 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.7 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.0 Rolf Thore Wold 17 Dager siden
Extra study halls during the exam period Godkjent 3.6 Anna Kittel 17 Dager siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 6.0 Anna Kittel 17 Dager siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 3.8 Jorunn Wessel 17 Dager siden