Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Dag siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 Dag siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Dag siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 Dag siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Dag siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 Dag siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.7 Therese Mjøen 1 Dag siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 1 Dag siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 1 Dag siden
Beredskapsplan for ISB Godkjent 2.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Beredskap ved MH Godkjent 7.4 Kristina Jones 1 Dag siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.6 Anette Knutsen 1 Dag siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Dag siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.5 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 1 Dag siden
Brannvern - Campus Øya Godkjent 6.7 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Dag siden