Alle sider

Status Revisjon Bruker  
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.6 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 7 Dager siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 7 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 5.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 8 Dager siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.5 Torkel Johansen 8 Dager siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 8 Dager siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 8 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 8 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 8 Dager siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.5 Yngvild Nåvik 8 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 8 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 6.5 Ilaria Canova Calori 8 Dager siden
Booking av Drivhuset – IDI Godkjent 16.6 Henrik Forbord 8 Dager siden Flytt til søppelkassen
Regnskap - kostnadssted Godkjent 25.0 Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 8 Dager siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 1.8 (Mindre endring) Magnar Hole 9 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 17.0 Ivar Skjåk Nordrum 9 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 32.5 Ivar Skjåk Nordrum 10 Dager siden