Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Spørreundersøkelser Godkjent 3.4 Guro Bråten Olsborg 9 Dager siden
Pensumlister - SU Godkjent 14.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 9 Dager siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.6 Ann Kristin Sjaastad 9 Dager siden
Strålevern - røntgenapparat Godkjent 8.3 Ann Kristin Sjaastad 9 Dager siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.5 Ann Kristin Sjaastad 9 Dager siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.9 Ann Kristin Sjaastad 9 Dager siden
Møteledelse Godkjent 3.8 (Mindre endring) Bente Bakken 9 Dager siden
Lokale superbrukere i Machform Godkjent 4.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 9 Dager siden
Team og ledergrupper Godkjent 4.7 (Mindre endring) Bente Bakken 9 Dager siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.6 Gaute Wangen 9 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 9 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 9 Dager siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 7.0 Per Henning 9 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 9 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Cape Town Godkjent 1.9 Jannicke Gjølme Eriksen 9 Dager siden
Anti-virus for studenter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 9 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 9 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 9 Dager siden
Kommunikasjonsforum Godkjent 2.0 Jakobe Olea T. H. Juul 9 Dager siden