Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Endringsledelse Godkjent 9.3 (Mindre endring) Bente Bakken 5 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.9 Miriam Nesbø 5 Dager siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 5 Dager siden
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.7 (Mindre endring) Torbjørn Gustavson 5 Dager siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Dager siden
Telefon - Ofte stilte spørsmål Godkjent 6.1 (Mindre endring) William Henriksen 5 Dager siden
Skype for Business - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.1 (Mindre endring) William Henriksen 5 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 5 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 8 Dager siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 8 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 8 Dager siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.6 Marit Brodshaug 8 Dager siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Dager siden Flytt til søppelkassen
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.0 Therese Mjøen 9 Dager siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 9 Dager siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 9 Dager siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 9 Dager siden
Prezi Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 9 Dager siden