Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.6 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Dager siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 25.6 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 5.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 4 Dager siden
Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie Godkjent 6.5 Torkel Johansen 4 Dager siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Dager siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 4 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 4 Dager siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.5 Yngvild Nåvik 4 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 6.5 Ilaria Canova Calori 4 Dager siden
Booking av Drivhuset – IDI Godkjent 16.6 Henrik Forbord 4 Dager siden Flytt til søppelkassen
Regnskap - kostnadssted Godkjent 25.0 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 4 Dager siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 1.8 (Mindre endring) Magnar Hole 5 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 17.0 Ivar Skjåk Nordrum 5 Dager siden
Orakeltjenesten Godkjent 23.5 (Mindre endring) Magnar Hole 6 Dager siden