Alle sider

Status Revisjon Bruker  
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
HR ved IE Godkjent 4.0 Therese Mjøen 4 Dager siden
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Bytte dokumenttype Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Overføre tilgangsgruppe til alle journalposter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Opprette tilgangsgruppe på sak- og journalpostnivå Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Opprette personalmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Opprette X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
ePhorte - Opprette utgående dokument Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
Opprette saksmappe i arkivdel student i ePhorte Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Opprette saksmappe Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Legge til flere saksbehandlere på N- og X-notat Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Interne kopimottakere Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Postfordeling og omfordeling Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
ePhorte - Besvare og avskrive restanse Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 4 Dager siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden