Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 4 Dager siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 4 Dager siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 3.1 Miriam Nesbø 4 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 4 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 4 Dager siden
Møteplasser for læring Godkjent 5.4 (Mindre endring) Hilde Sundfær 4 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet Godkjent 8.7 Geir Furhovden 4 Dager siden
Utlysning Global mobilitet i Erasmus Godkjent 3.4 Torstein Høe 4 Dager siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 4 Dager siden
HSE at IBT Godkjent 31.9 Espen Fjærvik 4 Dager siden
Generell tekst om NTNU Godkjent 8.1 Bjørg Danielsen 4 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.1 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 26.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Pleiepenger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 4 Dager siden