Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 1 Måned siden
FME Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
FlexSim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.4 Christoffer V Hallstensen 1 Måned siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.2 Alexander N. Sigurdsson 1 Måned siden
Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR Godkjent 4.5 Stian Tamlagsrønning 1 Måned siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.4 Torstein Høe 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Utvikling av Inspera Assessment - for ansatte Godkjent 2.4 Øyvind Hauge 1 Måned siden
Førstegangstjeneste Godkjent 2.6 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Equal Opportunities Committee at IBI Godkjent 3.5 Louis Hunninck 1 Måned siden
Likestillingskomite ved IBI Godkjent 3.5 Louis Hunninck 1 Måned siden
Hjertestartere Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.2 Tone Fredriksen Ydse 1 Måned siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.3 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 19.7 Kjersti Møller 1 Måned siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden