Alle sider

Status Revisjon Bruker  
FS - Vurdering Godkjent 1.5 Anette Knutsen 1 Måned siden
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Beredskap - operativ beredskapsplan Godkjent 10.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Foreldrepermisjon Godkjent 9.5 Rune Haugen 1 Måned siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Måned siden
Datahåndteringsplan Godkjent 5.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 1 Måned siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 1 Måned siden
EVU-prosjekt i Maconomy Godkjent 6.5 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
Booking av Drivhuset – IDI Godkjent 16.6 Henrik Forbord 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 1 Måned siden
Installere NTNU-skriver i Windows Godkjent 13.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Koble til trådløsnettet med Windows Godkjent 9.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden