Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Dokumenter og media i Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Liferay - forvaltning og vedlikehold Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Områdeansvarlig ved brann ved IE Godkjent 8.6 Kjersti Lunden Nilsen 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 1 Måned siden
Digital sykmelding Godkjent 4.8 Rune Haugen 1 Måned siden
Innsida Godkjent 9.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Person-portlet i Liferay Godkjent 3.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Skriv en god CV Godkjent 6.7 Cecilie Christensen Baar 1 Måned siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 1 Måned siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 1 Måned siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Innsyn i offentlige dokument Godkjent 1.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.1 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Måned siden
Mottak av ny medarbeider Godkjent 1.7 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Måned siden
Oversikt i Liferay Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Ordliste for Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Logg inn i Liferay Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden