Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Liferay - widgeter Godkjent 4.8 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Publisere arrangement internt og eksternt Godkjent 6.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Legge til kalender på nettside Godkjent 3.3 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
RSS widget i Liferay Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Portlets i Liferay Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Liferay - introduksjon Godkjent 1.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Liferay hjelp Godkjent 1.1 Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 1 Måned siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.3 Emil Westly Keiseraas 1 Måned siden
GiD Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 1 Måned siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 1 Måned siden
Twitter-duell - KulDings Godkjent 3.3 Nina Kotte 1 Måned siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 1 Måned siden