Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Maconomy Godkjent 7.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Om bachelor i sykepleie – for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Vitnemål Godkjent 6.1 Anette Knutsen 1 Måned siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 3.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
FS - Person Godkjent 3.2 Anette Knutsen 1 Måned siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 5.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Kvikklunsj Godkjent 6.9 Roger Skjelbakken 1 Måned siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.8 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 1 Måned siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Utfylling av masteravtale Godkjent 3.1 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden